Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή είναι μία πρόσφατη σχετικά επιστήμη και ο σκοπός της δημιουργίας της είναι η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο όπου ζουν και την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και απομόνωσής τους.

 Ένας ορισμός που υπάρχει με βάση τον Νόμο 3699/2008 αναφέρει πως Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με ή χωρίς αναπηρία. Με την ειδική αγωγή γίνεται μια προσπάθεια για το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία σαν ένα μη εξαρτημένο αλλά και παραγωγικό μέλος της. Στην ειδική αγωγή συμπεριλαμβάνεται οτιδήποτε προσφέρεται στο παιδί και έχει βοηθητικό ρόλο, κάτι που πρέπει να δίνεται στο σχολικό πλαίσιο και σ’ όλη την σχολική ζωή του παιδιού.

Ο ειδικός ακολουθεί συνήθως τα εξής βήματα:

  • Κάνει διεξοδική αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα και μη εργαλεία που εξετάζουν όλες τις δεξιότητές του και θέτει τη στοχοθεσία του προγράμματος.
  • Στη βάση της αξιολόγησης, προετοιμάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να ενισχυθούν οι αδυναμίες του παιδιού.
  • Οι στόχοι που τίθενται είναι διαβαθμιζόμενης δυσκολίες και συνεχώς εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με τους στόχους του παιδιού.