Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

H συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, μια προσέγγιση, όπου υπάρχει συμμετοχή όλης της οικογένειας

Τι είναι η οικογενειακή θεραπεία;

H συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, μια προσέγγιση, όπου υπάρχει συμμετοχή όλης της οικογένειας, όταν θεωρεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ή θέλουν να βελτιωθούν οι σχέσεις των μελών της οικογένειας, όπως η επίτευξη ενός πιο λειτουργικού τρόπου επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ψυχολόγος είναι αυτός ο οποίος βοηθά τα μέλη να αναπτύξουν μια πιο υγιή και λειτουργική σχέση, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα και η αδιέξοδη κατάσταση που έχει περιέλθει η οικογένεια.

Στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία πολλές φορές θεωρείται ότι «το σύμπτωμα που εμφανίζει ένα μέλος της οικογένειας είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε ένα δυσλειτουργικό σύστημα». Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα, όπου υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών. Κάθε μέλος της οικογένειας, είτε είναι ο γονιός είτε το παιδί επηρεάζει και επηρεάζεται από το σύστημα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι «Σημαντικοί Άλλοι» όπως λέμε στην ψυχολογία, δηλαδή οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας, όπως είναι η οικογένειά μας, παίζουν πολλές φορές καθοριστικό ρόλο στο πως βλέπουμε τα πράγματα.

Μια οικογενειακή συνεδρία πραγματοποιείται εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της οικογένειας. Διαφορετικά αν ένα μόνο άτομο και μέλος της οικογένειας έχει την ανάγκη να δουλέψει τη σχέση του με την οικογένειά του, χωρίς να είναι διατεθειμένα τα άλλα μέλη να εμπλακούν σε θεραπεία, τότε μπαίνει το ίδιο σε διαδικασία ατομικής ψυχοθεραπείας.

Στην οικογενειακή θεραπεία η διάρκεια της συνεδρίας είναι 90 λεπτά. Ο λόγος που είναι μεγαλύτερης διάρκειας ο χρόνος της ψυχοθεραπείας οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περισσότερα τα μέλη της.

Η συχνότητα της οικογενειακής θεραπείας είθισται να γίνεται ανά δύο εβδομάδες, αλλά εξαρτάται και από τις ανάγκες και δυσκολίες της οικογένειας.