Ομαδική Ψυχοθεραπεία

“Στην ομαδική ψυχοθεραπεία υπάρχουν περισσότερα μέλη που μιλούν ο καθένας για τα δικά του θέματα και δυσκολίες, σεβόμενο όμως και τις δυσκολίες του άλλου”

Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία;

Το άτομο που έχει κάνει προσωπική ψυχοθεραπεία και έχει δουλέψει πτυχές του εαυτού του μπορεί να συνεχίσει ομαδική ψυχοθεραπεία, όντας μέλος μιας ομάδας. Στην ομαδική ψυχοθεραπεία υπάρχουν περισσότερα μέλη που μιλούν ο καθένας για τα δικά του θέματα και δυσκολίες, σεβόμενο όμως και τις δυσκολίες του άλλου. Υπάρχει σεβασμός του χώρου να ακουστεί και να εκφραστεί κάθε μέλος με βασική προϋπόθεση να υφίσταται σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας ανάμεσα στα μέλη. Τα μέλη της ομάδα είναι απαραίτητο να μη γνωρίζονται μεταξύ τους και υπάρχουν όρια και κανόνες. Η διάρκεια της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι δύο ώρες και οι συναντήσεις είθισται να γίνονται ανά εβδομάδα είτε ανά δύο εβδομάδες.

Υπάρχουν πολλές σχολές που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους παρέμβασης.