Ψυχοεκπαίδευση Γονέων-Μέθοδος Cygnet

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Σαν αφετηρία, το Cygnet αναγνωρίζει τους γονείς ως τους πλέον ειδικούς όταν πρόκειται για τα δικά τους παιδιά. Κανείς δεν γνωρίζει ένα παιδί τόσο καλά όσο ένας γονιός, ωστόσο το να γίνεσαι γονιός δεν συνοδεύεται από κανένα αυτόματο πακέτο προσόντων ή εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από αυτά που μαθαίνουμε συνήθως προέρχονται από την παρακολούθηση άλλων γονέων, συγγενών και φίλων. Συνήθως αυτό λειτουργεί καλά και μπορούμε να μάθουμε αρκετά γρήγορα από ένα πλήθος άλλων πηγών σχετικά με τη γενική φροντίδα των παιδιών. Ένα παιδί στο αυτιστικό φάσμα θα παρουσιάζει όλες τις συνηθισμένες προκλήσεις της γονεϊκότητας συν αρκετές περισσότερες, και δεν υπάρχουν πολλά μέρη να πάει κανείς για συμβουλές και αμοιβαία υποστήριξη. Το Cygnet μπορεί να συμπληρώσει αυτό το κενό θέτοντας τις ακόλουθες δομικές μονάδες.

 Υπάρχουν αρκετοί γονείς/φροντιστές για τους οποίους αυτή η σειρά μαθημάτων θα ήταν χρήσιμη: 

  • Γονείς που πρόσφατα πήραν διάγνωση για το παιδί τους.
  • Γονείς που, για διάφορους λόγους, μπορεί να μην θέλησαν ή να μην μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο.
  • Γονείς που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα όταν το παιδί τους ήταν μικρότερο, αλλά που τώρα επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιο σχετικό με τις ανάγκες του παιδιού, καθώς αυτό μεγαλώνει.
  • Γονείς που έχουν παρακολουθήσει ένα προηγούμενο πρόγραμμα Cygnet, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους ωφελούσε να το παρακολουθήσουν ξανά.
  • Επαγγελματίες που παρέχουν άμεση υποστήριξη στα άτομα με αυτισμό.

 Το Cygnet έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τι έχει γίνει στα υπάρχοντα προγράμματα υποστήριξης γονέων, εξετάζοντας ερευνητικά ευρήματα, ένα πιλοτικό γονεϊκό πρόγραμμα και σε συνεργασία με γονείς/φροντιστές και επαγγελματίες. Το Cygnet έχει αναπτυχθεί, οργανωθεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με την υποστήριξη πλήθους υπηρεσιών.