Ψυχομετρικά Τεστ Ενηλίκων

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας.

Η κλίμακα WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition) είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων ενηλίκων.

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.