Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων

Πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να απευθυνθούν σε ψυχολόγο, αν και τελευταία έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται και να επιθυμούν να πάνε γιατί μπορεί να επηρεάζονται και από τους συνομηλίκους τους που κάνουν ψυχοθεραπεία. Και το τελευταίο συναντάται συχνότερα στους εφήβους. Τις περισσότερες φορές οι γονείς είναι αυτοί που κάτι βλέπουν στο παιδί τους που τους προβληματίζει ή ανησυχεί και αναζητούν τη βοήθεια ενός ειδικού. 

Παράλληλα, με την ψυχοθεραπεία του παιδιού ή εφήβου συστήνεται στους γονείς κατά περίπτωση να κάνουν και συμβουλευτική οι ίδιοι για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να λάβουν μια καθοδήγηση και εμπεριστατωμένη άποψη ενός ψυχολόγου πάνω σε θέματα που αφορούν το παιδί τους. 

Υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορεί να απασχολούν τα παιδιά και τους εφήβους, από χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα, σχολικό εκφοβισμό, μαθησιακές δυσκολίες έως και πιο σοβαρές δυσκολίες όπως κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, διατροφικές διαταραχές κλπ. 

Βασικός στόχος του ψυχολόγου είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο που διακρίνεται για την καλή σχέση εμπιστοσύνης για το παιδί ή τον έφηβο ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα το παιδί ή ο έφηβος να εκφραστεί και να αυτοαποκαλύψει όλες τις πτυχές του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Στα παιδιά, πέρα από τη συζήτηση, επικουρικά χρησιμοποιούνται και άλλες μη λεκτικές μέθοδοι, όπως το παιδικό ιχνογράφημα (ζωγραφική) και το παιχνίδι. 

Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής εφαρμόζει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για το κάθε παιδί ή έφηβο.