Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια σύγχρονη και συνάμα σημαντική διαδικασία που ένα άτομο μπορεί να δεχθεί, αφού προσφέρει στο άτομο την απαραίτητη συμβουλευτική στήριξη για τη λήψη μιας ορθής και συνειδητής απόφασης  για τη μελλοντική επαγγελματική του πορεία.

Ακόμη, βοηθά το άτομο να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανακαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα του, τις κλίσεις και ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και του παρέχεται  η δυνατότητα να συνδυάσει και να αξιολογήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία, για να πάρει την ορθή απόφαση.

Στόχοι

Καθοδηγεί ορθά το άτομο να αποκτήσει αυτογνωσία, δηλαδή να διερευνήσει και να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τις κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες του.

Ενημερώνει το άτομο για τις πολλαπλές δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης.

Παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στο άτομο, καλλιεργώντας την κριτική του σκέψη και καθιστώντας τον ικανό να αναζητά, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται σχετικά με την επιλογή σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση.

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο άτομο για τα πολλαπλά επαγγέλματα που υπάρχουν και συγκεκριμένα για εκείνα που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα του.

Ενημερώνει το άτομο για τα προσόντα που απαιτεί το κάθε επάγγελμα και για την απαραίτητη κατάρτιση που θα πρέπει να αποκτηθεί.

Πληροφορεί το άτομο για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει ο υποψήφιος να του διασφαλίζει τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης.

Μεριμνά την πραγματική επαφή και γνωριμία του ατόμου με τα ποικίλα επαγγέλματα μέσα από επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, αλλά και μέσα από συζητήσεις με επαγγελματίες.

Βοηθά το άτομο να ενταχθεί ομαλά στον χώρο εργασίας, παρέχοντας του τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς και για τα δικαιώματα του.

Ευαισθητοποιεί το άτομο σχετικά με τη σημαντικότητα και την αξία της ορθής επιλογής του επαγγέλματος η οποία να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα του.

Σημασία

Είναι κοινώς γνωστό ότι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι αξίας σημασίας τη σημερινή εποχή, καθώς υπάρχει μια πληθώρα επαγγελμάτων και οι νέοι καλούνται να αποφασίσουν για την επαγγελματική τους πορεία μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια συνεχής διαδικασία και μπορεί να προσφέρει στο άτομο μια οργανωμένη εικόνα των πραγμάτων και των εξελίξεων, έτσι ώστε το άτομο να κατανοήσει την πραγματική λειτουργία των επαγγελμάτων, να θέσει τους δικούς του προσωπικούς στόχους και να αγωνίζεται για την πραγμάτωση τους, καθώς επίσης και να είναι σε θέση να αποφασίζει με ωριμότητα για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Επομένως, με τη βοήθεια του επαγγελματικού προσανατολισμού οι νέοι διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεν είναι παθητικοί δέκτες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει ουσιαστικά έτσι ώστε το άτομο να αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, θάρρος, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Επίσης, καλλιεργεί στους νέους αξίες και αρετές δημιουργώντας σωστά, ευσυνείδητους εργαζομένους, συνεπείς και έντιμους στο καθήκον τους.