Τ.Α.Τ.

Οι Προβολικές Δοκιμασίες αποτελούν κλινικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Το Τεστ Θεματικής Αντίληψης του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ εντάσσεται στην κατηγορία των προβολικών ψυχομετρικών δοκιμασιών και είναι ανάμεσα στις προβολικές μεθόδους που έχουν ερευνηθεί περισσότερο και χρησιμοποιούνται ευρύτατα.

Σήμερα χρησιμοποιείται η τρίτη αναθεώρηση του πρωτότυπου σετ που εξέδωσε η Ψυχολογική Κλινική του Χάρβαρντ, ως μέρος μιας συνολικής αξιολόγησης της προσωπικότητας καθώς και ως μέσο για την ερμηνεία διαταραχών συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών ασθενειών, νευρώσεων και ψυχώσεων.

Η ιδιαιτερότητα του έγκειται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα του να αναδεικνύει τις ροπές και τάσεις εκείνες που το άτομο αναχαιτίζει ή που δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει επειδή δεν είναι συνειδητές.

Η διαδικασία συνίσταται στην παρουσίαση μιας σειράς από εικόνες και στην ενθάρρυνση του να κατασκευάσει αυθόρμητα, ιστορίες για εκείνες.

Το Τεστ χορηγείται και ερμηνεύεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους.