Συμβουλευτική γονέων

Η θεραπευτική διαδικασία της συμβουλευτικής γονέων στοχεύει στο να κατανοήσουν οι γονείς την όποια δυσκολία έχει το παιδί τους καθώς και οι ίδιοι.

Η δημιουργία οικογένειας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί δεξιότητα και ικανότητα στη διαχείριση των όποιων προβλημάτων αναδύονται και “μαεστρία” για τη διατήρηση της ισορροπίας και της λεγόμενης “ομοιόστασης” της οικογένειας. Λόγω της απαιτητικής φύσης του ρόλου τους οι γονείς πολλές φορές συναντούν δυσκολία στη διαχείριση όλων των ζητημάτων των παιδιών τους. Το άγχος που επιφέρει ο ρόλος του γονιού για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο ή και ανυπέρβλητο.

Η προσπάθεια του ψυχολόγου είναι να γεφυρώσει την όποια διαφορά ή δυσκολία ανακύπτει όταν οι γονείς προσπαθούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αλλά και με τα παιδιά τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις εκάστοτε συνθήκες και τις αναδυόμενες ανάγκες.

Η θεραπευτική διαδικασία της συμβουλευτικής γονέων στοχεύει στο να κατανοήσουν οι γονείς την όποια δυσκολία έχει το παιδί τους καθώς και οι ίδιοι, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις συγκρούσεις και την σύγχυση που μπορεί να νιώθουν.

Η συμβουλευτική βοηθά τους γονείς να αναγνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους, να τις αφουγκραστούν και να γίνουν πιο ανθεκτικοί στο ρόλο τους. Τέλος, η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε όλους τους γονείς.