Συμβουλευτική Ατόμου

Τι είναι η Συμ­βου­λευ­τι­κή;

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (ή ομάδας ανθρώπων), η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις.

Στοχεύει κυρίως στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει την εκτίμηση στον εαυτό του, να γίνει υπεύθυνο στην κοινωνία και να οδεύσει προοδευτικά στην αυτοπραγμάτωσή του. Για να φτάσει σε αυτούς τους στόχους χρειάζεται να αποκτήσει αυτογνωσία, να γνωρίσει τις δυνατότητές και αδυναμίες του. Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο μπορεί να αφορούν την προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του.

Σύμφωνα με τον Carl Rogers, «πατέρα» της συμβουλευτικής, βασική προϋπόθεση για τη θετική έκβαση της θεραπείας είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θα εδραιωθεί μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η θεραπευτική σχέση πρέπει να χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, ζεστασιά, ανταπόκριση, κλίμα εμπιστοσύνης και γνήσιο ενδιαφέρον. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ο θεραπευόμενος θα μπορει να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά και τις σκέψεις του (Μαλικιώση-Λοίζου, Μ., 1998).

Η συμβουλευτική είναι βραχείας διάρκειας, εστιάζει στο «εδώ και τώρα», έχει αρχή, μέση και τέλος και ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα των ενεργειών των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή.