Ψυχομετρικά Τεστ

Τα διαγνωστικά τεστ είναι ψυχομετρικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται τα άτομα και στόχο έχουν την αξιολόγηση του προφίλ τους.

Τι είναι τα Ψυχομετρικά τεστ ή εργαλεία;

Τα διαγνωστικά τεστ είναι ψυχομετρικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται τα άτομα και στόχο έχουν την αξιολόγηση του προφίλ τους προκειμένου να καταταχθούν σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά για τη λήψη καταλληλότερης βοήθειας που άπτονται των προσωπικών τους αναγκών.

Δικαίωμα χορήγησης των ψυχομετρικών εργαλείων έχουν ΜΟΝΟ οι Ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος.