Ζώντας Με Ένα Άτομο Με Ψυχική Νόσο

Γράφει η Φωτεινή-Ελβίσα Φρροκάϊ, Ψυχολόγος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου

Η ψυχική ασθένεια από μόνη της αποτελεί μια δύσκολη κατάσταση που επηρεάζει άμεσα το άτομο που νοσεί, αλλά έχει αντίκτυπο και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, όπως είναι η οικογένεια. Όταν ένα μέλος νοσεί και τα υπόλοιπα μέλη «νοσούν» δημιουργώντας αυτό τον «παθολογικό αστερισμό», όπως περιέγραψε και ο Σακελλαρόπουλος. Μάλιστα, η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι φροντιστές των ατόμων με ψυχική νόσο έχουν ένα μεγάλο «φορτίο» και αυτή η επιβάρυνση μπορεί να τους οδηγήσει να εμφανίσουν σωρεία ψυχολογικών προβλημάτων, όπως έντονο στρες, καταθλιπτική διάθεση, απογοήτευση κ.ά. Έτσι, η φροντίδα κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να μεταμορφωθεί από τη συνηθισμένη ανταλλαγή βοήθειας ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια στενή σχέση μεταξύ τους, σε ένα εξαιρετικά μεγάλο και άνισα κατανεμημένο βάρος που μπορεί να κυριαρχήσει στη σχέση και να υπερτερησει προηγούμενων επιδράσεων.

Είναι πρόδηλο, ότι οι φροντιστές των ατόμων με ψυχική νόσο έχουν να επιτελέσουν ένα δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να διαχειριστούν όχι μόνο τις ψυχολογικές διακυμάνσεις του πάσχοντα, αλλά και τη δική τους ψυχολογική επιβάρυνση που υφίστανται καθημερινά. Όσον αφορά την Ελλάδα, η οικονομική ύφεση που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου για την ψυχοσωματική υγεία των φροντιστών που επηρεάζει άμεσα την ψυχολογική διάθεση του γενικού, αλλά και του ειδικού αυτού πληθυσμού και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και λήψη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης.

Το θέμα όμως είναι ποιός φροντίζει τους ίδιους τους φροντιστές;

Το στίγμα που επικρατεί για την ψυχική νόσο αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα για την αναζήτηση βοήθειας από την οικογένεια. Ωστόσο, με τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου και τη δημιουργία δομών αποασυλοποίησης, όπως είναι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, η περίθαλψη του πάσχοντα στο φυσικό του περιβάλλον ενισχύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στη φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα. Τέλος, η απενεχοποίηση της οικογένειας, όσον αφορά την ψυχική ασθένεια, και η υποστήριξή της είναι μείζονος σημασίας για την ενίσχυση του δύσκολου ρόλου της. Ας φροντίσουμε αυτούς που φροντίζουν!

Η Φωτεινή-Ελβίσα Φρροκάϊ είναι Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ (BSc, MSc, PhD C.) της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»

Πληροφορίες: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος, τηλ.2271020000(εσωτ.2), kmpsy@kpechios.gr, www.kpechios.gr

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin